Samenwerking

De Stichting Geloofsgesprekken werkt nauw samen met de Nationale Synode en met het Nederlands Christelijk Forum. De Nationale Synode daagt (protestantse) kerken in Nederland uit concrete stappen te zetten in de richting van meer zichtbare eenheid. Het Nederlands Christelijk Forum brengt leidinggevenden in kerken en geloofsgemeenschappen samen om onderling het geloofsgesprek in alle openheid en vanuit de persoonlijke beleving te voeren. De Stichting Geloofsgesprekken stimuleert geloofsgesprekken op het grondvlak. Zo wordt vanuit drie verschillende optieken bijgedragen aan hetzelfde doel: meer zichtbare eenheid in het christelijk deel van Nederland. Zowel vanuit de Stichting Nationale Synode als vanuit de Stuurgroep Nederlands Christelijk Forum is een lid toegevoegd aan het stichtingsbestuur. Bij diegenen die gespreksbijeenkomsten onder de noemer van de Stichting Geloofsgesprekken leiden zijn de agenda’s van de Nationale Synode en van het Nederlands Christelijk Forum bekend, zodat daar – waar passend – melding van gemaakt kan worden..

Doelstellingen Stichting Geloofsgesprekken