De stichting

Naam van de stichting:
Stichting Geloofsgesprekken

Fiscaal/RSIN- nummer:
816667366

ANBI-erkenning:
Per 1 januari 2008

Postadres:
Hermanastins 15
8925 AS Leeuwarden
Mail: redactie@geloofsgesprekken.nl

E-mail:
bestuur@geloofsgesprekken.nl

Bank:
NL55 INGB 0007 2301 86
t.n.v. Stichting Geloofsgesprekken

Algemene doelstelling:
Het organiseren van bijeenkomsten en conferenties voor gemeente-opbouw en het publiceren van begeleidend materiaal, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Specifieke doelstelling:
Meer zichtbare eenheid in het christelijke deel van Nederland door; het stimuleren van en te faciliteren in, het voeren van geloofsgesprekken.

Beleidsplan:
Het werk van de stichting is omschreven op deze website onder Samenwerking en Werkwijzen.
De stichting is financieel afhankelijk van giften.
Zie voor het volledige beleidsplan: SG_Beleidsplan 2016-2017

Beloningsbeleid:
Het bestuur van de stichting krijgt geen beloning voor zijn werk. Alleen een niet bovenmatige onkostenvergoeding is toegestaan.

Financiƫle verantwoording:
Financiƫle verantwoording SG 2021-2023

Doelstellingen Stichting Geloofsgesprekken