Agenda

Vrijdag 9 juni t/m maandag 12 juni Opwekking Conferentie 2019
Tijdens de conferentie staat de ‘Geloof en een Hoop Liefde Bank’ opgesteld op Mission Plaza (achter het vliegtuig). Op de GHL Bank vertel je elkaar je verhaal over Geloof en een Hoop Liefde! Zie ook: http://www.opwekking.nl

Zaterdag 10 juni Opwekking Conferentie 2019
14:15u Seminar: Je Geloof leren delen – het geloofsgesprek.

Wat geloof je eigenlijk precies? En waarom geloof je wat je gelooft? Het Geloofsgesprek is bedoeld om los van hokjes naar de ander te leren luisteren. En: om je eigen geloof te leren delen. Het Geloofsgesprek oefenen levert onderlinge (h)erkenning én verdieping op. Zie ook:Seminar Je geloof leren delen – het geloofsgesprek


Maandag 18 maart 2019

Jaarlijkse leidersconferentie van de ABC-Unie gemeenten. Geloofsgesprekken a.d.h.v. 14 persoonlijke vragen over psalm 23.

Doelstellingen Stichting Geloofsgesprekken