Activiteiten

Vormgeving en Samenwerking
Het jaar 2015 heeft in teken gestaan van het komen tot een hernieuwde en eenduidige lay-out en vormgeving van de beeldmerken van Stichting Geloofsgesprekken. Ook de samenwerking met diverse andere organisaties waarmee we samen optrekken heeft zijn beslag gekregen in die periode. Het resultaat daarvan is o.a. zichtbaar geworden in de samenwerking met Jezus.net waardoor het maken van een nieuwe website haalbaar werd. Ook zijn de eerste stappen gezet in de samenwerking met de Evangelische Omroepen en V.O.F. Vindingrijk om te komen tot een uitbreiding van de ‘toolkit.’

Herkenbaarheid en Toolkit
In het jaar 2016 is gewerkt aan de uitbreiding van de ‘toolkit’ voor het voeren van geloofsgesprekken. Onderdeel van deze ‘toolkit’ is het nieuwe  -Geloof en een hoop liefde Spel- dat samen met de Evangelische omroep en V.O.F. Vindingrijk tot stand is gekomen. Dit is spel  is op 24 september 2016 gelanceerd tijdens een dag voor gespreksleiders te Amersfoort. Verder is er gewerkt aan het online krijgen van een goede werkende website: www.geloofingesprek.nl. Daarop is zichtbaar met Wie en Waarom, op welke Manier en Waar en Wanneer geloofsgesprekken gevoerd kunnen worden. Deze website is tijdens de Nationale Synode op 5 november jl. gelanceerd.

De eerste stappen en bredere samenwerking
Een voorbeeld van hoe geloofsgesprekken georganiseerd en gevoerd kunnen worden door grotere groepen mensen is dit jaar (2017) zichtbaar geworden in Nijverdal:           ‘Geloof in gesprek’, met elkaar persoonlijke geloofsverhalen delen. Over kerkmuren heen, delen en naar elkaar luisteren wat geloven in God voor je betekent, op alledaagse en bijzondere momenten. Dat was de insteek van de geloofsgesprekken die rond de Week van Gebed hebben plaatsgevonden.  En wat een hartverwarmend enthousiasme en openheid onder de deelnemers! De gebruikte spelvorm; Het Geloof-en-een-hoop-liefde-spel, bleek een goed hulpmiddel om het gesprek in ontspannen sfeer op gang te brengen. Op respectvolle wijze werd er naar elkaar geluisterd, aangevuld en gedeeld. Ongeveer honderd mensen, verdeeld over groepen van 6 tot 8 personen, uit verschillende kerkelijke achtergrond, hebben hun deelname als waardevol ervaren, willen er vervolg aan geven.
Mede n.a.v. deze positieve ervaring wordt verder gewerkt aan een nog bredere samenwerking om zoveel als mogelijk via bestaande organisaties en structuren geloofsgesprekken te stimuleren en te faciliteren.

Zie ook de website: www.geloofingesprek.nl

 

Doelstellingen Stichting Geloofsgesprekken